صبر و بردباری از نشانه‌های انسان عاقل است

یک کارشناس مذهبی، در مورد نشانه‌های افراد عاقل گفت:

شش نشانه برای شناخت انسان‌های عاقل وجود دارد که یکی از این نشانه ها، حلم و بردباری است.ادامه مطلب

ظهور چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

امام زمان(عج) فرموده‌اند:

ظهور انجام نمی شود، مگر به اجازه خداوند و پس از زمان طولانی و قساوت دلها و فراگیر شدن زمین از جور و ستم.ادامه مطلب